BANK KRAJOWY

centralna instytucja kredytowa Galicji, z siedzibą we Lwowie, zał. 1833; stawiał sobie za cel udzielanie pożyczek dla rolnictwa, drobnego przemysłu i handlu na warunkach korzystniejszych niż w innych instytucjach kredytowych; odegrał na terenie Galicji istotną rolę w pobudzaniu rozwoju gosp.; 1922 przekształcony w Polski B.K., 1924 w Bank Gospodarstwa Krajowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama