Bank PeKaO S.A.

utworzony 1929 pn. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; miał charakter komercyjny, ukierunkowany zwł. na obsługę wychodźstwa polskiego, eksportu i importu; posiadał w okresie międzywojennym oddziały w Paryżu, Buenos Aires, Tel-Awiwie, Nowym Jorku; po wybuchu wojny centrala usytuowana w Londynie; po wojnie dalszy rozwój placówek zagranicznych, m.in. w Kanadzie, RFN; po transformacji ustrojowej 1989 profil uniwersalny, jeden z liderów polskiego sektora bankowego (m.in. 1991 utworzył pierwsze w kraju biuro maklerskie); 1996 praktyczne wchłonięcie 3. banków komercyjnych (Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie, Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi); 1998 wejście na Giełdę Papierów Wartościowych; 1999 prywatyzacja, sprzedaż ok. 75% udziałów czołowemu bankowi włoskiemu UniCredito Italiano; w 2005 doszło do połączenia UniCredit z HVP (właściciel banku BPH), co, mimo początkowego sprzeciwu polskiego rządu, doprowadziło do fuzji Pekao i BPH w XII 2007 – nowe Pekao jest największym polskim bankiem z 1400 oddziałami obsługującymi ponad 5 mln klientów indywidualnych, a także największym pod względem wartości rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Reklama

Podobne hasła:

  • WARSZAWA, stolica , miasto położone...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama