BANK ROZRACHUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Bank for International Settlements

międzynarodowa instytucja finansowa utworzona 1930 (z siedzibą w Bazylei, Szwajcaria), początkowo dla realizacji tzw. planu Younga, mającego ułatwić Niemcom spłatę reparacji wojennych; akcjonariuszami BRM są prawie wszystkie banki centralne państw europejskich (w tym NBP) oraz kilka banków USA; koordynuje on ich międzynarodowe operacje bankowe, obroty handlowe, wspomaga politykę kredytową oraz prowadzi arbitraż w sprawach rozliczeń międzybankowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama