BANK SŁOWIAŃSKI

centrala finansowa wszystkich spółdzielni polskich w Niemczech, z siedzibą w Berlinie, powstała 1933 z inicjatywy Związku Polaków w Niemczech oraz Związku Spółdzielni Pol. w Niemczech; odegrał ważną rolę w utrzymaniu i rozszerzeniu polskiego stanu posiadania w III Rzeszy; gł. działacze F. Lemańczyk i J. Malewski; zlikwidowany 1939, po agresji na Polskę.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama