CASABLANCA GRUPA

grupa państw afrykańskich (Ghana, Gwinea, Egipt, Mali, Maroko), która 1961-62 odbyła szereg konferencji (pierwszą w Casablance), formułując wspólne cele kontynentu (ostateczna likwidacja kolonializmu, integracja polit. i ekon.), uchwalając 1961 tzw. Kartę Afryki oraz przyczyniając się do powstania 1963 Organizacji Jedności Afryki (OJA).

Reklama

Powiązane hasła:

CASABLANCA, ORGANIZACJA JEDNOŚCI AFRYKAŃSKIEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama