DEUTSCHE BUNDESBANK

niem. Niemiecki Bank Federalny

centralny bank niemiecki z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, najsilniejszy członek Europejskiego Systemu Banków Centralnych; 1957- 2001 zajmował się emisją marki niemieckiej, regulował obieg pieniądza, kierował polityką kredytową i czuwał nad stabilizacją waluty; cieszył się dużą renomą ze względu na skuteczną walkę z inflacją, dlatego też Europejski Bank Centralny utworzono na jego podobieństwo (zarówno pod względem przyznanej niezależności, jak i sposobu organizacji) i jego siedzibą uczyniono Frankfurt nad Menem; obecnie DB bierze udział w kształtowaniu polityki pieniężnej państw tworzących strefę euro (w ramach EBC, zobowiązany jest także do przedstawiania tej instytucji sprawozdań dotyczących sytuacji makroekonomicznej Niemiec i realizacji jej zaleceń), pełni także typowe zadania banku centralnego, będąc bankiem emitentem zamówionych przez EBC ilości euro, stanowiąc nadzór bankowy oraz stojąc na straży rezerw dewizowych.

Reklama

Powiązane hasła:

BANK NIEMIECKI, NIEMIECKI BANK FEDERALNY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama