FUNDUSZE UBEZPIECZENIOWE

środki finansowe gromadzone przez instytucje (zakłady) ubezpieczeniowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań (świadczeń i odszkodowań) względem ubezpieczonych; środki finansowe składające się na f.u. pochodzą głównie ze składek ubezpieczeniowych oraz zysków wypracowywanych poprzez ich lokowanie; odpowiednia wysokość f.u. zapewnia wypłacalność zakładu wobec jego klientów, a tym samym realność ochrony ubezpieczeniowej. Inne metody tworzenia f.u. i gospodarowania nimi stosuje się w ubezpieczeniach społecznych (także w funduszach emerytalnych), a inne w ubezpieczeniach gospodarczych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama