KASY OSZCZĘDNOŚCI

instytucje, których gł. zadaniem jest przyjmowanie i przechowywanie za oprocentowanie wkładów pieniężnych od osób fiz.; rozwijały się od XIX w. w całej Europie, ze względu na swój społeczny charakter otoczone opieką i nadzorem państwowym, organizowane w formie spółdzielni (banków lud., kas zapomogowo-pożyczkowych) przez gminy i zw. samorządowe lub jako instytucje państwowe; w wielu krajach związane z siecią urzędów pocztowych (najstarsza - 1861 - Pocztowa K.O. w Wlk. Brytanii, także pol. PKO - początkowo Pocztowa K.O.).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama