KOMUNALNE KASY OSZCZĘDNOŚCI

KKO

instytucje drobnego kredytu w Polsce 1900-50; w zaborze prus. i austr. powstawały już w połowie XIX w.; w II RP przynależne do samorządu terytorialnego; gromadziły oszczędności, udzielały kredytów krótkoterminowych i hipotecznych dla drobnego przemysłu, rzemiosła, handlu.

Reklama

Podobne hasła:

  • BANKI, przedsiębiorstwa, których...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama