POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

PKO BP

państwowa instytucja bankowa, powołana 1919 dekretem J. Piłsudskiego pn. Pocztowa Kasa Oszczędności; 1939 prowadziła 80 tys. rachunków czekowych; działała podczas okupacji niem. i bezpośrednio po wojnie; 1949 zmiana nazwy na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Państwowy (w zakresie działalności m.in. kredytowanie budownictwa mieszkaniowego i obsługa sprzedaży ratalnej tzw. ORS); 1975 sieć PKO została decyzją adm. włączona w strukturę NBP, 1987 PKO reaktywowano jako bank oszczędnościowo-kredytowy i dewizowy; od 2000 jednoosobowa spółka akcyjna skarbu państwa pn. PKO BP S.A., jeden z najw. w Polsce banków detalicznych.

Reklama

Powiązane hasła:

NARODOWY BANK POLSKI, POCZTOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI, PKO

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama