SKARB PAŃSTWA

instytucja pełniąca funkcję skarbnika państwa, potocznie także państwo jako podmiot realizujący operacje finansowe; s.p. sprawuje kontrolę nad majątkiem państwowym; w niektórych krajach ma także uprawnienia w dziedzinie budżetowej; wielorakość form organizacji administracji i finansów, wypracowanych w poszczególnych krajach powoduje, że instytucje skarbowe znacznie się między sobą różnią; zależnie od realizowanego modelu s.p. realizuje zadania nałożone przez ministerstwo finansów, bądź posiada kompetencje odrębnego ministerstwa; koncepcja s.p. wywodzi się z prawa rzymskiego, które wyróżniało majątek cesarski (fiscus), publiczny (aerarium) i mienie prywatne.

Reklama

Powiązane hasła:

PODSKARBI, EMISJA PIENIĄDZA, ŚWIADECTWO UDZIAŁOWE, EMFITEUTYCZNA REFORMA STAROSTW I KRÓLEWSZCZYZN, WYWŁASZCZENIE, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. WŁADZA WYKONAWCZA, EKONOMIE, AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU, POWSZECHNE UWŁASZCZENIE, KONSOLIDACJA DŁUGU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama