SYSTEM REZERWY FEDERALNEJ

stworzona 1913 sieć banków w USA pełniących funkcję banku centralnego; w jego skład wchodzi 12 Rejonowych Banków Rezerwy Federalnej wraz z 25 filiami; kierowany przez grupę gubernatorów (7 czł. mianowanych przez prezydenta) z centralną siedzibą w Waszyngtonie; prowadzi politykę monetarną USA, wpływając bezpośrednio na stopę procentową i wielkość zasobów pieniądza; nadzoruje także banki komercyjne, prowadzi rozliczenia międzybankowe, ustala kurs walut; formalnie niezależny, choć 2 razy w roku musi składać sprawozdania Kongresowi; w rzeczywistości wywiera nań wpływ otoczenie polityczne.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama