TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE

stowarzyszenie ziemian Królestwa Pol., z siedzibą w Warszawie, zał. 1825 z inicjatywy F. Lubeckiego-Druckiego w celu udzielania długoterminowych kredytów posiadaczom dużej własności rolnej, a w mniejszych rozmiarach - niewielkim gospodarstwom; działało do 1939; prowadziło emisję listów zastawnych i obligacji.

Reklama

Powiązane hasła:

WROTNOWSKI, LUBOMIRSKI, LUBECKI-DRUCKI, ŁUBIEŃSKI, KOMISJE RZĄDOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama