ADMINISTRACJA

(adm. 1)

zarządzanie, kierowanie, ogół czynności związanych z wykonywaniem przez organy państwowe lub samorządowe ich ustawowych obowiązków dotyczących życia publicznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama