AKCJA

(ekon.)

papier wartościowy stwierdzający bezwarunkowe uczestnictwo właściciela a. w kapitale spółki akcyjnej a zarazem część kapitału akcyjnego spółki; uprawnia do udziału w zyskach spółki w formie dywidendy, głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji, poboru akcji nowej emisji. W większości państw każda a. musi posiadać wartość nominalną wyrażoną w pieniądzu; a. zawsze są niepodzielne. W sytuacji, gdy akcje istnieją jedynie jako zapis na kontach ich właścicieli, mamy do czynienia ze zdematerializowaną postacią akcji (w Polsce występują w tej właśnie formie); rozróżnia się a. na okaziciela i a. imienne; z punktu widzenia uprawnień akcjonariusza wyróżnia się a. zwykłe i a. uprzywilejowane, przy czym uprzywilejowanie może przybierać różne formy: zapewniać więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy niż a. zwykła (maksymalnie 5), uprawniać do wyższej lub stałej i niezależnej od zysków przedsiębiorstwa dywidendy; kontrolny pakiet a. to liczba a. umożliwiająca faktyczne kontrolowanie działalności spółki akcyjnej; teoretycznie wynosi 50%+1 a., ale w sytuacji bardzo rozdrobnionego akcjonariatu wystarczy do tego celu znacznie niższa ilość a. spółki; a. mogą zostać wprowadzone na giełdę - są wtedy przedmiotem obrotu, co prowadzi do ustalenia kursu a., którego poziom zależy od podaży i popytu na akcje.

Reklama

Powiązane hasła:

KONTROLNY PAKIET AKCJI, AKCJI KURS, INTERIA.PL, KRACH NA WALL STREET, CEDUŁA GIEŁDOWA, AKCJONARIAT, AKCJONARIUSZ, AKCYJNY KAPITAŁ, PROSPEKT EMISYJNY, AKCJONARIAT PRACOWNICZY

Podobne hasła:

  • akcja, zorganizować akcję...
  • akcja, 1. „wydarzenie, w...
  • AKCJA, (lit.)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama