AKUMULACJA PIERWOTNA

proces gospodarczy występujący w Europie od końca XV w., polegający na skupianiu w ręku jednej grupy społecznej (gł. kupców, z czasem przekształcających się w burżuazję) podstawowych środków produkcji i kapitałów; stworzyła warunki do rozwoju kapitalizmu; określenie a.p. wprowadzone do ekonomii przez K. Marksa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama