APRECJACJA

wzrost wartości wyrażający się zwyżką kursu pieniądza na rynku walutowym; przeciwieństwo deprecjacji; a. realna waluty krajowej ma miejsce, gdy dewaluacja waluty krajowej w stosunku do walut obcych nie nadąża za wzrostem relacji cen wewnętrznych i zewnętrznych, co oznacza realną deprecjację walut obcych w danym kraju oraz pogorszenie warunków opłacalności eksportu i polepszenie warunków opłacalności importu; a. może być także następstwem ograniczenia podaży pieniądza krajowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama