ARBITRAŻ GOSPODARCZY

instytucja państwowa powoływana w państwach socjalistycznych do rozstrzygania sporów pomiędzy państwowymi jednostkami gospodarczymi; w Polsce działał w latach 1949-89, obecnie spory w sprawach gospodarczych należą do kompetencji sądów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama