ARGENTYŃSKI SYSTEM SPRZEDAŻY

potoczna nazwa systemu sprzedaży drogich dóbr, np. samochodów, domów itp.; polega na tworzeniu grup kilkudziesięciu uczestników zainteresowanych kupnem tego samego dobra; każdy z nich wpłaca w stałym odstępie czasu (np. co miesiąc) określonej wysokości ratę; z tą samą częstotliwością rozprowadza się między członków grupy w drodze losowania albo licytacji (polegającej na zadeklarowaniu jednorazowo wpłaty największej ilości rat) egz. owego dobra (1–2 samochody, domy itp.); zaletą systemu – niskie oprocentowanie rat; wadą – długi okres oczekiwania na przydział, jeśli los nie jest łaskawy i możliwość oszustwa; 2004 zakazany ustawowo w Polsce.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama