BANKOMAT

automatyczny kasjer

urządzenie automatyczne, które po włożeniu ważnej bankowej karty magnetycznej dokonuje operacji finansowej wybranej przez posiadacza karty. Po raz pierwszy wprowadzony 1967 w banku Barclays w Enfield (W. Brytania). Typowy b. może wypłacać gotówkę, jednocześnie informując o stanie konta właściciela po dokonaniu wypłaty; coraz powszechniejsza też staje się możliwość wpłacania pieniędzy na rachunek bankowy poprzez b.; z pomocą rozwiniętych wersji tego urządzenia można także dokonywać przelewów bankowych oraz wprowadzić zlecenia stałe lub otwierać lokaty terminowe; b. mogą wykonywać wiele niestandardowych funkcji nie związanych bezpośrednio z działalnością bankową; postęp w technologii informatycznej powoduje coraz częstsze stosowanie b., jako środka oszczędzającego czas klientów i zdecydowanie tańszego od pracy ludzkiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama