BILANS

różnego rodzaju rachunkowe zestawienia, w których dwie przeciwstawne strony się równoważą; np. b. siły roboczej jako zestawienie zapotrzebowania ilościowego pracowników z liczbą pracowników będących do dyspozycji lub b. materiałowy - zapotrzebowanie na materiały przeciwstawia się ilości posiadanych materiałów.

Reklama

Powiązane hasła:

PASYWA, RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW, SANKEYA WYKRES, EKONOMETRIA, AKTYWA, KRYZYS, MULTILATERALIZM, DEPRECJACJA PIENIĄDZA, DEFICYT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama