BIUROKRACJA

dosłownie władza urzędników; system zarządzania, w którym decydującą rolę spełnia aparat administracyjny; także określenie grupy ludzi profesjonalnie trudniących się administrowaniem i organizacją pracy instytucji i urzędów; potocznie - niesprawne i nieskuteczne działanie administracji, urzędników, nadmierna formalizacja i opieszałość w załatwianiu spraw.

Reklama

Powiązane hasła:

ADMINISTRACJI PRZEROST, AUTORYTARYZM, PARKINSON, SKARGA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama