BUDŻETOWE PRAWO

najstarszy dział prawa finansowego regulujący zakres i strukturę budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, normujący procedury opracowywania budżetu, jego uchwalania, wykonywania, kontroli, sprawozdawczości i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama