CELNA POLITYKA

określenie przez państwo celów gospodarczych i politycznych, jakie za pomocą ceł chce osiągnąć (np. zwiększenie dochodów skarbu państwa, ochrona własnego przemysłu, poprawa sytuacji w bilansie płatniczym); realizowana m.in. za pomocą stawek celnych, sposobu pobierania ceł, poprzez określanie wielkości, warunków i sposobu udzielania zniżek celnych, określanie okoliczności i wyboru momentu dla zastosowania ceł dyskryminacyjnych itp.; koordynacja p. c. jest podstawowym celem istniejącego od 1947 Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama