CELNA TARYFA

spis stawek celnych pobieranych przy przewożeniu towarów przez granicę celną danego kraju; t.c. zawiera dokładne wyszczególnienie towarów, ujętych w działy i grupy wg określonych cech podobieństwa, wysokość stawki celnej i sposób oclenia, spis towarów zwolnionych od cła, a także tych, których wywóz i przywóz jest zakazany; t.c. jednokolumnowa przewiduje jeden poziom stawek celnych bez względu na kraj, z którego towar pochodzi (obecnie takie taryfy nie są już stosowane); t.c. dwukolumnowa zawiera dwa poziomy stawek ( niższe stosuje się do towarów pochodzących z krajów korzystających z klauzuli najwyższego uprzywilejowania); t.c. wielokolumnowa obejmuje, obok stawek celnych występujących w taryfie dwukolumnowej, również stawki preferencyjne i ewentualnie stawki celne wyższe od normalnych, pobierane w wyjątkowych okolicznościach.

Reklama

Powiązane hasła:

CELNA WOJNA, CELNA POLITYKA, CELNA UNIA, CELNY URZĄD

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama