Reklama

LEBENSRAUM

przestrzeń życiowa

niemieckie pojęcie polit.-publicystyczne definiujące przeludnienie Niemiec, brak przestrzeni niezbędnej do życia, co jakoby usprawiedliwia terytorialną ekspansję; termin pojawił się w XIX w. (zwł. po 1870 w publicystyce uzasadniającej roszczenia terytorialne); F. Ratzel wprowadził go do geografii polit., K. Haushofer z uczniami nadali mu podstawowe znaczenie w geopolityce; szeroki rozgłos zyskał po 1926 dzięki powieści H. Grimma Volk ohne Raum (Naród bez przestrzeni); z idei L. hitlerowcy wywiedli jako cel zdobycie dla Rzeszy terenów po Ural, gdzie po zwycięskiej wojnie miano osiedlić ludzi "krwi czysto nordyckiej".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama