Reklama

OBRÓT

(gosp.)

przychód ze sprzedaży dóbr i usług osiągnięty przez dany podmiot gosp. w określonym czasie; pojęcie obrotu służy do pomiaru wielkości i zmian działalności handlowej danej jednostki gosp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama