PRYWATYZACJA

zmiana stosunków własnościowych w przedsiębiorstwie (gospodarce) polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w gospodarowaniu; przekazanie części majątku wspólnego (państwowego, komunalnego) w ręce prywatne - za odpłatnością lub bez; proces uważany za warunek rozwoju gosp. rynkowej; postulowany przez Bank Światowy i Międzynar. Fundusz Walutowy w programach naprawczych gospodarki m.in. b. krajów socjalistycznych, ale też w państwach Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Reklama

Powiązane hasła:

SALINAS DE GORTARI, PROGRAM POWSZECHNEJ PRYWATYZACJI, SACHS, REPRYWATYZACJA, ERYTREA, POLSKA. HISTORIA. PO 1989, KOMERCJALIZACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama