HUTA

zakład wytwarzający z rud i surowców wtórnych metale techniczne i stopy metali, a także przetwarzający je na półwyroby i wyroby hutnicze (hutnictwo). Huty dzielą się na: h. o pełnym cyklu produkcyjnym, tj. obejmujące wszystkie podstawowe działy produkcji - w hutnictwie żelaza wielkie piece, stalownie i co najmniej wydziały przeróbki plastycznej na gorąco, a w hutnictwie metali nieżelaznych wydziały produkujące metal w gąskach, płytach, wlewkach lub katodach oraz h. o niepełnym cyklu produkcyjnym, w hutnictwie żelaza najczęściej h. bez wydziału wielkich pieców. H. wytwarzające głównie wyroby o zwykłej jakości nazywane są h. surowcowymi. H. produkujące głównie wyroby o wyższych wymaganiach jakościowych noszą nazwę h. stali szlachetnych lub h. jakościowych. Ze względu na wielkie zapotrzebowanie h. na paliwa, energię elektryczną, materiały ogniotrwałe, a także powstawanie w cyklu produkcyjnym dużych ilości materiałów odpadowych większe h. posiadają własne koksownie, zakłady wyrobów ogniotrwałych, wytwórnie kwasu siarkowego, zakłady konstrukcji stalowych, zakłady przeróbki żużlu oraz ściśle współpracują z położonymi najczęściej w ich pobliżu elektrowniami lub elektrociepłowniami. Ze względów ekonomicznych tworzy się także kombinaty hutnicze, w których skład wchodzą, oprócz h., np. kopalnie rud, elektrownie i inne zakłady produkujące dla potrzeb h. lub bazujące na wytwarzanych w nich produktach.

Reklama

Powiązane hasła:

LEGNICKO-GŁOGOWSKI OKRĘG MIEDZIOWY, ELEUSIS, ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, KOKSOWNIA, GAZ WIELKOPIECOWY, KATOWICE

Podobne hasła:

  • huta, zamknąć nierentowną...
  • HUTA, (m.)
  • huta, zakład przemysłowy...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama