BEKSIAK

Janusz (ur. 1929)

ekonomista, prof. SGPiS; w czasie wojny łącznik w AK, uczestnik powstania warszawskiego; w latach 70. m.in. doradca E. Gierka (wystąpił z PZPR 1979), następnie ekspert ; uczestnik obrad Okrągłego Stołu; autor i współautor książek i publikacji poświęconych polskiej gospodarce, m.in. Społeczeństwo gospodarujące, Badania nad edukacją ekonomiczną dla gospodarki rynkowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama