BELKA

Marek (ur. 1952)

Reklama

ekonomista; prof. nauk ekon., uczeń m.in. J. Mujżela i C. Józefiaka; stypendysta Fundacji Fulbrighta w Columbia University, Amer. Rady Tow. Nauk. uniw. w Chicago oraz London School of Economics; w pocz. lat 90. konsultant Banku Światowego i Międzynar. Korporacji Finansowej; od 1994 prof. i dyr. Inst. Ekon. PAN; 1996-97 wicepremier i min. finansów w rządzie W. Cimoszewicza, następnie doradca ekon. prez. A. Kwaśniewskiego; 19 X 2001- 2 VII 2002 wicepremier i min. finansów w rządzie L. Millera; od VI 2003 w Iraku (kierownik Międzynar. Komitetu Koordynacyjnego ds. gosp. irackiej, odpowiedzialny m.in. za odejście od racjonowania żywności oraz rozdział kontraktów związanych z odbudową kraju), V 2004-IX 2005 premier; nominowany przez Kofiego Annana na stanowisko sekretarza gen. Eur. Komisji Gospodarczej (UNRCE) w Genewie, działającej przy ONZ, skupiającej 55 państw członkowskich; przygotowuje międzynar. analizy, statystyki, seminaria itp. Od 2010 prezes Narodowego Banku Polskiego.

Powiązane hasła:

KALISZ Ryszard, KALWAS, STOWARZYSZENIE , CIMOSZEWICZ Włodzimierz, CYTRYCKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama