BRUS

Włodzimierz, właśc. Beniamin Zylberberg (1921-2007)

ekonomista; wykładowca Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1952-54) i UW (1954-68); początkowo jeden z czołowych ideologów marksistowskich wśród ekonomistów; pracował w piśmie „Nowe Drogi” i upartyjnionym Instytucie Nauk Społecznych; 1956 mianowany wiceprzewodniczącym Rady Ekonomicznej mającej przygotować projekty reform w okresie tzw. odwilży (nigdy do nich nie doszło); jego poglądy ekonomiczne (i polityczne) stopniowo ewoluowały – 1961 wydał skrytykowaną przez W. Gomułkę książkę Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, a następnie wystąpił z PZPR; po wydarzeniach marcowych 1968 udał się na emigrację i wykładał na uniw. w Oksfordzie, Rzymie, Glasgow poddając krytycznej analizie gospodarkę socjalistyczną; 1989 wydał książkę Od Marksa do rynku (razem z K. Łaskim); z zagranicy wspierał pol. opozycję.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama