CHAMBERLIN Edward

(1899-1967)

ekonomista amer., prof. uniw. Harvarda; współtwórca teorii niedoskonałej konkurencji, którą sformułował 1933 w pracy The Theory of Monopolistic Competition; zwrócił m.in. uwagę na wpływ kosztów reklamy na kształtowanie się krzywej popytu na dany towar (wraz ze wzrostem wydatków na reklamę wzrastają utargi i zyski) twierdząc, że współcz. gospodarka przestaje opierać się na konkurencji za pomocą cen, a staje się konkurencją za pomocą reklamy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama