DAVID René

(1906-89)

prawnik i ekonomista franc.; działacz ruchu oporu; prof. uniw. w GrenobleParyżu; specjalista w zakresie prawa porównawczego; wykładowca na uniw. amerykańskich; autor monografii Prawo francuskie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama