DRUCKER

Peter (1910-2005)

amer. ekonomista, prof. politologii i filozofii Bennington College; ur. i wychowany w Austrii, od 1927 w Londynie (korespondent prasowy i bankowiec), od 1937 w USA, związany z wielkimi międzynar. koncernami, a zwł. General Motors i General Electric w późniejszych latach także Coca-Coli, Citicorp, IBM; debiutował 1939 pracą Koniec człowieka ekonomicznego, w której ukazał nihilistyczny charakter nazizmu; autor fundamentalnych książek z zakresu zarządzania Przyszłość człowieka epoki przemysłowej (1942), Koncepcja korporacji (1946), Praktyki zarządzania (1954), Menedżer skuteczny (1966), Zarządzanie w trudnych czasach (1980), Wyzwania dla zarządzania w XXI wieku (1999), pod koniec życia krytyk kapitalizmu („celem nie może być tylko zysk”).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama