HARSANYI

John (1920-2000)

ekonomista amerykański pochodzenia węgierskiego (emigrował 1956), prof. uniw. w Berkeley; rozwinął w teorii gier analizę równowagi w warunkach działania przy niepełnej informacji; 1994 nagroda Nobla (wspólna z J.F.Nashem i R.Seltenem).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama