HILDEBRAND

Bruno (1812-1878)

ekonomista niem., współtwórca starszej niem. szkoły historycznej w ekonomii, z wykształcenia historyk, prof. uniw. w Marburgu, Zurichu, Bernie i Jenie. Głoszone poglądy ekonomiczne wywodził z generalnej krytyki szkoły klasycznej; zanegował istnienie obiektywnych praw ekonomicznych, w zamian postulował prowadzenie badań stosunków gospodarczych w ramach całokształtu stosunków społecznych. W 1863 zał. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, gł. praca: Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama