HILFERDING

Rudolf (1877-1941)

ekonomista austriacki; jeden z współtwórców austromarksizmu; od 1906, po przeniesieniu się do Berlina, w SPD. Twórca teorii kapitalizmu monopolistycznego (Kapitał finansowy); uważał, że sprzeczności w kapitalizmie niejako automatycznie prowadzą do zastąpienia dyktatury wielkiego kapitału - dyktaturą proletariatu; po I woj. świat. przemianom w ZSRR przeciwstawiał teorię tzw. zorganizowanego kapitalizmu z dominującą rolą monopoli i państwa, co miało, jego zdaniem, zabezpieczać ten ustrój przed głębokimi kryzysami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama