INAMA-STERNEGG

Karl Theodor von (1843-1908)

historyk i ekonomista niem., przedstawiciel szkoły hist. w ekonomii; prof. uniw. w Innsbrucku, Pradze i Wiedniu; pierwszy podjął próbę przedstawienia gospodarki Niemiec w średniowieczu (Deutsche Wirtschaftsgeschichte); za gł. czynnik rozwoju gospodarczego we wczesnym średniowieczu uznawał ekonomikę dominialną.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama