JELSKI

Ludwik (1785-1843)

działacz polit., bankowiec; żołnierz w kampaniach napoleońskich ; 1828 pierwszy prezes Banku Pol.; po upadku powstania listopadowego na emigracji w Paryżu, gdzie był współzał. Tow. Literackiego Polskiego.

Reklama

Podobne hasła:

  • JELSKI, Konstanty Roman (1837-96)...
  • JELSKI, Florian (XVIII w.)
  • JELSKI, Kazimierz (1782-1867)...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama