DANHAUSER Joseph

(1805-45)

malarz austriacki, także projektant mebli i wnętrz (przejął po ojcu fabrykę mebli), prof. Akademii w Wiedniu. Początkowo obrazy historyczne, później sceny rodzajowe: Bogaty hulaka, Klasztorna zupa, Otwarcie testamentu; uważany za gł. przedstawiciela wiedeńskiego malarstwa rodzajowego 1. poł. XIX w.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama