MITZLER

de Kolof Wawrzyniec (1711-78)

lekarz, wydawca i drukarz; 1743 przybył z Lipska do Polski; w Warszawie red. i wydawca pierwszych w kraju czasopism naukowych; 1761 wydawca pisma obyczajowego "Patriota Polski", następnie wydawca i współred. ; jako pierwszy w Polsce publikował źródła historyczne, dzieła literatury polskiej z XVI i XVII w., podręczniki dla uczniów Szkoły Rycerskiej; przyczynił się do ożywienia umysłowego doby stanisławowskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama