FIGURALNA KOMPOZYCJA

w malarstwie, rzeźbie, grafice dzieło przedstawiające kilka lub kilkanaście postaci, odpowiednio ustawionych i ukazanych w trakcie wykonywania pewnych czynności (w odróżnieniu od portretu zbiorowego, na którym postacie są w pozach statycznych).

Reklama

Powiązane hasła:

ZAKRZEWSKI, ŻUŁAWSKI, LE FAUCONNIER, NEOLIT, APPEL Karel, ŚLENDZIŃSKI, DESPIERRE Jaques, NOWOSIELSKI, BAŁKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama