Reklama

INFORMEL

Reklama

(z franc. art informel = sztuka bezkształtna, bez formy) kierunek w sztukach plast. (od 1950), zwł. w malarstwie, polegający na tworzeniu dzieł abstrakcyjnych, o formie nie poddanej żadnym z góry przyjętym rygorom (przeciwieństwo neoplastycyzmu P. Mondriana i abstrakcji geometrycznej), powstających na zasadzie działania przypadku. Przedstawiciele i. (Wols, H. Hartung, J. Dubuffet, J. Foutrier, H. Michaux, J.P. Riopelle) starali się osiągnąć ekspresję dzieła poprzez swobodne, żywiołowe traktowanie materii malarskiej (rozlewanie, rozpryskiwanie farby, jeżdżenie rowerem po płótnie itp.) i wykorzystywanie metody automatyzmu.

Powiązane hasła:

BOGUSZ Marian, ABSTRAKCJA LIRYCZNA, KANDINSKY, ART INFORMEL, TASZYZM, TAPIES, ABSTRAKCJONIZM, AXER Otto, ARTYMOWSKI Roman

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama