BANACH

Jerzy (1922-2005)

historyk sztuki, muzeolog; 1951-58 kustosz ; 1959-63 kustosz Muzeum Zamku w Łańcucie; 1963-74 dyr. Muzeum Nar. w Krakowie; organizator wielu wystaw (m.in. w Londynie i Paryżu Tysiąc lat sztuki polskiej); zał. i wykładowca Studium Muzeologii na UJ; prof. UJ (od 1997); czł. Komisji Teorii i Historii Sztuki PAN; współpracownik Komisji Historii Sztuki PAU; liczne publikacje, m.in. Dawne widoki Krakowa, Ikonografia Wawelu (t.1-2), Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie, Kraków malowniczy. O albumach z widokami miasta w XIX wieku; red. serii Katalog widoków Krakowa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama