Reklama

BOBRZYŃSKI Michał

(1849-1935)

Reklama

historyk, polityk galicyjski, reprezentujący orientację konserwatywną; prof. UJ, czł. AU; 1891-1901 wiceprezes Rady Szkolnej Krajowej, reformator szkolnictwa ludowego, średniego i zawodowego; 1908-13 namiestnik Galicji - rzecznik zbliżenia pol.-ukraińskiego, opracował program autonomii tej prowincji, odmienny od propozycji nacjonalistów; w pracach historycznych, spośród których największe uznanie zyskały Dzieje Polski w zarysie, surowo oceniał brak realizmu w programach stronnictw politycznych XVIII i XIX w. prowadzący do upadku niepodległej Polski i utraty możliwości jej odzyskania w drodze dyplomatycznej; autor licznych studiów monograficznych i prac o charakterze źródłowym.

Powiązane hasła:

POLSKA. LITERATURA. POZYTYWIZM,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama