ANONIM GALL

(XI/XII w.)

Reklama

mnich benedyktyński przebywający w Polsce na dworze Bolesława Krzywoustego na przełomie XI i XII w.; najprawdopodobniej pochodzący z Francji (stąd przydomek Gall); autor najstarszej pol. Kroniki doprowadzonej do roku 1113, pisanej po łacinie i opisującej panowanie dyn. Piastów do Bolesława Krzywoustego, stanowiącej cenne źródło wiedzy o najdawniejszych dziejach Polski.

Powiązane hasła:

PIASTOWIE, PIAST, HISTORIOGRAFIA, GALL ANONIM, EMNILDA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama