BRODZIŃSKI Kazimierz

(1791-1835)

Reklama

poeta, krytyk i historyk lit., publicysta, prof. UW, czł. Tow. Przyjaciół Nauk, 1922-23 red. "Pamiętnika Warszawskiego", 1812 uczestnik wyprawy napoleońskiej na Moskwę; liberał i słowianofil, prekursor polskiego romantyzmu, w sporze między klasykami a romantykami dążył do kompromisu; autor elegii, wierszy patriotycznych i sielanek (Wiesław), rozpraw o literaturze, m.in. O klasyczności i romantyczności, O wdzięku naturalności, Listy o polskiej literaturze; przekłady Cierpień młodego Werthera Goethego, łacińskich Elegii J. Kochanowskiego.

Powiązane hasła:

GLÜCKSBERGOWIE, SCHILLER, , ZGORZELSKI, PREROMANTYZM, OLESZCZYŃSKI, BRODZIŃSKI Andrzej, POLSKA. LITERATURA. ROMANTYZM, POLSKA. LITERATURA. OŚWIECENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama