17 września 1939 r.

data niesprowokowanej agresji radz. na Polskę pod pretekstem ochrony ludności Zach. Ukrainy i Zach. Białorusi. Agresja ta mimo stawianego oporu (zwł. ze strony jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza oraz obrońców Grodna), przypieczętowała klęskę armii pol. i zniweczyła nadzieje trzymania tzw. przyczółka rum. do czasu ofensywy franc.-ang. na Zachodzie. Zob. też: polityka radziecka na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama