"Demokrata Polski"

gł. organ Tow. Demokratycznego Polskiego, wychodził w Paryżu i Poitiers (1837-49), potem w Londynie (1859-63); redagowany m.in. przez W. Darasza i S. Worcella; oprócz wiadomości bieżących z życia emigracji i kraju zamieszczał dokumenty programowe TDP i artykuły popularyzujące idee demokracji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama